TJÄNSTER

Behöver du göra om din hemsida eller skapa en helt ny logotyp?

TJÄNSTER

Webb & app

En bra webb med rätt budskap är grunden för din kommunikation. Behöver du göra om din hemsida eller skapa en helt ny? Med kreativa lösningar tar vi dig från start till mål. 

Vill du istället presentera tjänster och utbud i en lösning för smartphones? Appar kan designas för många olika behov – vi hjälper dig att tänka rätt från början.

pop up

Steg 1: Projektstart

Projeketet startar med ett möte där vi går igenom företagets behov och kravspecifikation. Vi fastställer projektgrupp och därefter levererar vi en offert och ett förslag på en tidsplan för arbetet.
research

Steg 2: Analys & strategi

Efter godkänd offert gör vi en analys och research som resulterar i en strukturkarta och ett koncept för kommunikationen på webbplatsen. Vi tittar även på hur vi ska arbeta med SEO på webben.

web design

Steg 3: UX/UI

Vi skapar wireframes (klickbara skisser) med fokus på placering av olika element samt visualisera strukturen på webbplatsen. Utifrån befintlig eller ny grafisk profil tar vi fram en webbdesign.
responsive

Steg 4: Utveckling

Utifrån kravspecifikationen, strukturkartan, koncept/ramverk för kommunikation, wireframes och webbdesign utvecklar vi webbplatsen eller appen efter ert företags behov.
preview

Steg 5: Test och leverans

Test av webbplatsen i olika enheter samt eventuella justeringar utifrån olika webbläsare och enheter. Vi gör även ett sista korrektur innan vi publicerar hemsidan och pekar om domänen.
conversation 2

Steg 6: Efter publicering

När webbplatsen är publicerad utbildar vi era anställda om ni vill fortsätta att uppdatera webben själva. Vill ni istället att vi sköter uppdateringar och ändringar hjälper vi självklart till med detta.

TJÄNSTER

Identitet

Färg, form och symbolik. Hur ser ditt företag ut? Skapar det rätt känsla hos dina kunder? För en bra helhetsupplevelse behöver detaljerna samverka. Ett genomtänkt identitetsarbete gör din fortsatta kommunikation enkel – oavsett vilja kanaler du väljer. 

brand 2

Logotyp & varumärke

En logotyp kan vara avgörande för hur andra ser på ert företag. Den ska vara unik, ge rätt känsla och lätt att känna igen. Förutom logotypen är det viktigt med en varumärkesstrategi.
font

Färg & grafiska manualer

För att hålla ihop kommunikationen och den grafiska designen är det viktigt att ni har en grafisk profil. Den innehåller oftast logotyp, färger, typsnitt, typografi, bildmanér och formspråk.
golden ratio

Bilder & illustrationer

Alla bilder, illustrationer och ikoner ska följa företagets grafiska profil. Vi hjälper till med att både illustrera ert eget material till att ta fram ett bildmanér och bildbehandla fotografer.

TJÄNSTER

Print / Tryck

Din digitala närvaro behöver ofta kompletteras med tryckt material. Oavsett om det gäller enkla visitkort eller mer komplicerade printade produkter kan vi hjälpa dig till ett bra resultat.

graphic design

Grafisk form

Vi tänker alltid igenom alla produkter för att få ett så bra resultat som möjligt. Vem är målgruppen? Vad är målet? Vilket är det bästa alternativet för ert företag?
business card

Visitkort & mallar

Behöver ni en mall för till exempel Word, Powerpoint, fakturor, offerter eller kanske ett nytt visitkort? Vi anpassar dessa efter era önskemål och ert företags grafiska profil.
propaganda

Foldrar & broschyrer

Trots att mycket digitaliseras kan det behövas foldrar, broschyrer och annat tryckt material för att förmedla era produkter och tjänster. Vi hjälper till med allt från pappersval till färdig produkt.
booth

Mässor

Ska ert företag på mässa? Oavsett om den är inomhus eller utomhus hjälper vi er med att ta fram en monter och inredning som ger rätt budskap, känsla och funktion.
design

Förpackningsdesign

En förpackning är mer än att skydda innehållet vid hantering. En bra förpackning ger mervärde till era kunder och handlar om att kommunicera en känsla som är representativ för produkten & varumärket.
shirt

Profilprodukter

Vill du ha hjälp med en design för representativa arbetskläder, foliera en bil, ta fram en skylt, göra en specialdesignad vägg eller helt enkelt give aways till en mässa eller till era kunder? Vi hjälper dig!

TJÄNSTER

Digital kommunikation

Sociala medier, nyhetsbrev, annonser och digitala dokument. Vilken kombination av alla möjligheter passar dig och din verksamhet? Allt beror på målgrupp och vad du vill erbjuda. Vi har erfarenhet från både konsument och business-to-business.

research

Kommunikationsstrategi

Hur ni kommunicerar med era kunder är viktigt för era kunders intryck av ert företag. Detta gäller både på sociala medier men även i mejl och andra former av digital kommunikation. 

social media

Sociala medier

Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, Spanchat? Vad ska ert företag använda? Vi vet vilka sociala medier som används mest av vilka målgrupper och vilket ert företag kan dra mest nytta av.
online learning

E-utbildning

Ska alla era anställda genomgå en utbildning eller har ni en utbildning som ni erbjuder era kunder? Vi kan hjälpa till med både innehåll, ux-design, grafisk design och det tekniska.
email marketing

Nyhetsbrev

Digitala nyhetsbrev används som komplement till andra kommunikationsformer. Vi skapar mallar utifrån ert företags grafiska profil men också ser till att definera en målgrupp och skapar innehåll. 

online

Interaktiva dokument

Interaktiva dokument kan förenkla er verksamhet. Ett exempel på det är ifyllbara PDF:er. Istället för att skriva ut och fylla i en PDF och sedan scanna in den igen kan dokumenten fyllas i digitalt.
business

Google

Vi hjälper er med Google sök och maps för att anpassa er profil med foton, erbjudanden, inlägg och mycket mer. Förutom detta kan ni skriva direkt med kunder och ranka er webbplats högre.