Västernorrland mot våld

Webb & Identitet

I Västernorrland har berörda myndigheter tillsammans utarbetat en strategi för länets gemensamma insatser mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Målet med det länsgemensamma arbetet är att våldsutsatta vuxna och barn och utövare av våld uppmärksammas och att de får tillgång till samhällets skydd- och stödinsatser genom strukturerad samverkan.

Uppdraget var dels att skapa en logotyp till Västernorrland mot våld. Resultatet blev en stilren logotyp med en abstrakt symbol formad av bokstäverna VMV. Vi designade och utvecklade även en webbplats för utsatta och våldsförörvare där det ska förenkla för dessa att ta kontakt med rätt instans och läsa om våld i nära relationer. 

vasternorrland mot vald
Vasternorrland mot vald visitkort
Vasternorrland mot vald kopp
Vasternorrland mot vald pase