Observit

UI/UX design, identitet & marknadskommunikation

UI/UX design & marknads- kommunikation

Observit levererar professionella lösningar för kameraövervakning i nära samarbete med världsledande Axis communication. En modern framtoning är viktigt för att attrahera rätt målgrupp. Uppdraget innebar i första skedet att uppdatera den grafiska profilen, skapa en ny webb och ta fram nya ikoner och illustrationer. I steg två jobbar vi med UI/UX i Observits system, sökmotoroptimering, förvaltning och förbättringar av webbplatsen. Även löpande marknadskommunikation ingår i det fortsatta uppdraget.

observit webbdesign webbutveckling
observit responsiv webbdesign webbutveckling