Linvero

Identitet

Linvero bedriver konsultverksamhet med uppdrag inom samhällsbyggnadssektorn. De arbetar med affärsutvecklingsfrågor, fastighetsutvecklingsprojekt, kundnära fastighetsförvaltning, interimsuppdrag och strategisk rådgivning till fastighetsbolag.

Vi skapade en modern logotyp, dokumentmallar för Word och Powerpoint samt hjälpte till med e-post och domän.

linvero logotyp