Forsling United

visuell kommunikation

ForslingUnited arbetar med stadsutveckling och fastighetsutveckling i hela Norden. Behovet av presentationsmaterial och bilder till föreläsningar är viktigt för att berätta om trender och framtagna koncept.   

Uppdragen består av att designa presentationsmaterial som ska visas både internt och externt.

j

Grafisk form

Ikoner och illustrationer

Powerpointpresentationer

w

Kommunikationsstrategi

forslingunited powerpointpresentation design ppt