Digitaliseringsguiden

Webbdesign

Digitaliseringsguiden är en plattform för samverkan och erfarenhetsutbyte för dig som jobbar med att digitalisera välfärden. Här kan du få tips på konkreta metoder och verktyg att använda, samt inspireras av andras lösningar på samma problem som din organisation just nu står inför.

Uppdraget bestod av att skapa en användarvänlig webbplats med en tydlig struktur där det är lätt för besökaren att navigera och se vart den är. Webbplatsen innehåller färgkodade verksamhetsområden. Tillsammans med detta skapades ett API samt WordPress-plugin som är till för att andra personer ska kunna lägga upp utmaningar och lösningar inom digitalisering. 

digitaliseringsguiden
digitaliseringsguiden 2